Privacy en disclaimer

Privacy Verklaring WinkelcentrumPromotie.nl B.V.


Inleiding
Amigo Produkties is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
Contactgegevens:
Amigo Produkties - De Kleine Elst 26 - 5426 JH Rosmalen.
Tel.: 0736895427
info@amigoprodukties.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Amigo Produkties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt via e-mail of andere kanalen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam 
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Betaalgegevens
- Belastinggegevens en KvK gegevens

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
Amigo Produktiesverwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om u te registreren in ons boekingssysteem
- Het verwerken van orders
- Om diensten voor u te verzorgen middels een boekingsovereenkomst
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of catalogus, indien u hier toestemming voor
gegeven heeft
- Amigo Produkties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslagen van de verwerkingen
De persoonsgegevens die wij verwerken worden uitgevoerd aan de hand van een aantal grondslagen:
- Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
- Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
- Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de belangen van Amigo Produkties of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Rechten van de betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om hier gebruik van te maken kunt u contact met ons opnemen via info@amigoprodukties.nl of via 073-6895427.
   - Informatie: U heeft recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met
  uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In deze privacy verklaring hebben wij daarom uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.
- Inzage: U kunt ten alle tijde inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u beschikken.
- Correctie of verwijderen: Als u het idee heeft dat wij de verkeerde of verouderde gegevens van u hebben of als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, neem dan contact met ons op.
- Toestemming intrekken of bezwaar maken: U kunt uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken of hier bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen. Betreft dit onze nieuwsbrief, dan kunt u zichzelf afmelden.
- Gegevens overdraagbaarheid: U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen
Amigo Produkties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Amigo Produkties ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@amigoprodukties.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Amigo Produkties deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Amigo Produktiesblijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst verzameld geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Amigo Produkties, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Amigo Produkties neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies of vergelijkbare technieken
Amigo Produkties gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  • Privacy & Disclaimer

    Privacy & Disclaimer

Nieuwsbrief ontvangen?

* Verplichte velden